HEM ÖĞRENDİK HEM EĞLENDİK

K1 Lavanta grubu GEMS programı çerçevesinde “Kurbağalarla Matematik” konusunu işlediler. Bu konu çerçevesinde öğrencilerimiz kurbağaların hayat döngüsünü incelediler; yaşam alanlarını ve fiziksel özelliklerini öğrendiler. Tod ve Frog hikayesini dinleyerek, düğmeler, fasulyeler ve plastik kurbağalar gibi birçok farklı materyaller ile çalışarak ölçümleme, tanımlama, sınıflandırma ve mantıksal düşünme yeteneklerini geliştirdiler.

K2 Manolya sınıfımızda bu hafta  “Doğal Harikalar” konusunu işledi. Öğrencilere “Neler bizim için harikadır?”sorusu yöneltildi. Kavram haritası oluşturdu. Doğamızda bulunan güzellikler incelendi. Doğanın sadece bir güzellik değil, aynı zamanda bizim sağlığımız için de birçok yararının olduğunu eğitici videolardan izlendi. Her öğrencinin  dolabına bir doğa harikası fotoğrafı asılarak, farkındalık oluşturuldu.  Öğrencilerin kağıtlarına doğa resimlerinin bulunduğu küçük kağıtlar yapıştırılarak ,görsel okuma tekniği ile gördüğünü resmetme  çalışması yapıldı.

1.Sınıf Öğrencilerimiz, Türkçe dersinde “Olayların Oluş Sırası” konusuna kelebeğin yaşam döngüsü videosunu izleyerek giriş yaptılar. Bununla ilgili beyin fırtınası yaparak konuyla ilişkilendirdiler. Kurbağa, kelebek, tavuk ve insan yaşam döngüsüyle ilgili karışık olarak verilen resimleri oluş sırasına göre sıralayıp, pano çalışması yaptılar. Konuyu defter ve sınıf içi etkinlikleri ile pekiştirdiler. Fotoğraf makinem etkinliğiyle öz değerlendirme yaptılar.  “Can ile Can” dinleme metniyle ilgili 5N1K çalışması yaptılar. Metinden yola çıkarak farklılıklarla ilgili çıkarımda bulundular. “Kitap Karıncası” kitabını okumaya devam ettiler. Matematik dersi “Doğal Sayılar” teması “Çıkarma İşlemi Problemleri” konusuna problem cümleleri oluşturarak giriş yaptılar. İnteraktif sunuları sorgulayarak konuyu günlük hayatla ilişkilendirdiler. Kitap ve defter etkinlikleriyle konuyu pekiştirdiler. Grupla problem çözüyorum etkinliği yaptılar. Hayat Bilgisi dersinde “Güvenli Hayat” ünitesi “Güvenlik Kuralları” konusuna Gülkız dineleme metniyle giriş yaparak farkındalık oluşturdular. Tehlike nedir sorusuyla ilgili kavram haritası oluşturdular. İnteraktif sunuları sorgulayarak konuyu günlük hayatla ilişkilendirdiler.  Konuyu defter ve sınıf içi etkinlikleri ile pekiştirdiler. Homeroom paylaşım zamanlarında nefeslerinin duygularını nasıl kontrol edebildiği üzerine deneyimlerini paylaşan miniklerimiz “DUR-NEFES AL-DİNLE-YANIT VER”  etkinliğiyle ilgili ikili grup çalışması yaptılar.

2. sınıflarımıza Hayat Bilgisi dersinde; Belirli Gün ve Haftalar kapsamında “Türk bayrağının ve İstiklal Marşı’nın vatanı ve milleti için önemi, Türk bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü temsil ettiği kavratıldı. Türk bayrağının ve İstiklal Marşı’nın vatanı ve milleti için önemi, Türk bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü temsil ettiği vurgulandı. Matematik dersinde; Uzamsal İlişkiler konusunda, Simetri konusu işlendi. Türkçe dersinde; Harf Bilgisi konusu, Harf Devrimi’nden yola çıkılarak ele alındı.  Kitap incelemeleri alanında “Uyurgezer Fil” kitabı çalışmalarına başlandı. Bu incelemede gürültünün insan hayatı etkileriyle ilgili çalışmalara yer verildi.

3.Sınıflarla Hayat Bilgisi derslerinde; yakın çevrelerindeki oyun alanlarında bulunan oyun araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken kask takma, uygun kıyafetler giyme ve hız yapmama gibi konular ele alındı. Ayrıca güvenli oyun alanı dışına kaçan oyun araçlarının peşinden koşulmaması gerektiği üzerinde duruldu. Fen Bilimleri derslerinde; ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemlediler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark ettiler. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıkladılar. Matematik derslerinde; görevlerin, belirli bir işin veya eylemin başlamasıyla bitişi arasındaki sürenin ölçümünü ve karşılaştırılmasını yaptılar. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözdüler. Türkçe derslerinde; “Büyük Orman Avcıları” sessiz kitabını yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak kitap hakkında fikirlerini paylaştılar yaratıcı yazma yöntemiyle  sistem düşüncesi araçlarını kullanarak kendi kitaplarını yazdılar. Kitaptaki kahramanların duygu durumları hakkında beyin fırtınası yaptılar. Paylaşmanın önemini fark ettiler. Serbest çağrışım yöntemiyle marşmelovun farklı kullanım alanlarını tahmin ettiler. Anahtar sözcükleri bulalım etkinliği ile  sözlük sıralamasını tekrar ettiler.  Görselleri kullanarak oluş sırasına göre kitaptaki olayları sıraladılar. Fen laboratuarında ışığın yayılması, yansıması ve kırılmasını öğrendik aynı zamanda ses dalgalarının ışık üzerindeki etkisini gözlemlediler.

4. sınıf öğrencilerimiz bu hafta; Fen bilimleri dersinde,  günlük hayatta kullanılan maddelerin (tarhana, kaya tuzu…) hangi yöntemler ile ayrıştırıldığını tahmin ettiler. Matematik dersinde, “TED İzmir Kolejinin Enleri” projesi kapsamında öğrencilerimiz diğer sınıftaki öğrencilere belirledikleri bir konuda anket uygulayarak veri topladılar. Sonra topladıkları verileri tablo ve grafiklere dönüştürdüler. Grafiklerini poster sunum hazırladılar ve arkadaşları ile paylaştılar. Sosyal Bilgiler dersinde, “Gelir, Gider, Tasarruf, Bütçe” kavramları üzerine beyin fırtınası yaptılar. Örnek bir ailenin bütçesini incelediler. Bütçe oluştururken yöresel ve sosyo-ekonomik şartların önemi üzerinde fikirlerini paylaştılar. Türkçe dersinde “İstiklal Marşı’nın Kabulü” hakkında bilgi verildi. Fevzi Güvenç’in şiirlerinden yola çıkılarak İstiklal Marşının önemi üzerine konuştular. İsimleri yapılarına göre sınıflandırdılar. “Türemiş Kelime Ağacı” etkinliği ile basit ve türemiş kelimeler “Katlanabilir Kelimeler” etkinliği ile kendi bileşik kelimeler çalışmaları yaptılar. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersinde, “Bridge” videosunu P4C yöntemi ile soruşturdular. Bu uyaran ile “Güç, Anlaşmazlık, Uzlaşı” kavramları hakkında fikirlerini paylaştırdılar. Laboratuvarda saf madde ve karışım nedir sorularına cevap arayarak kendi karışımlarını hazırladılar.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir